Par uzņēmumu

Lielākais Baltijas jūras šķidrā amonjaka eksporta un importa terminālis, kas atrodas neaizsalstošajā dziļūdens Ventspils brīvostā (Latvijas Republikā). Terminālim ir mūsdienīga, attīstīta infrastruktūra un iekārtas, kas atbilst augstākajiem Eiropas standartiem.

Vairāk

Termināļa jauda pārsniedz 1 miljonu tonnu gadā.

PAKALPOJUMI

AMONJAKA PIEŅEMŠANA
Vairāk
PAGAIDU UZGLABĀŠANA
AMONJAKA IEKRAUŠANA

APKĀRTĒJĀ VIDE

„Ventamonjaka” darbība atbilst starptautiskajām kvalitātes un drošības prasībām.

Vairāk

B kategorijas atļauja piesārņojošo darbību veikšanai Nr. VE16IB0013.

SIA Ventamonjaks
Vienotais reģ. nr. 41203050838
PVN reģ. nr. LV41203050838
Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis : +371 636 60902

E-pasts : office@ventamonjaks.lv

PAR UZŅĒMUMU

image_3.jpeg

Terminālis „Ventamonjaks” ir lielākais Baltijas jūras šķidrā amonjaka eksporta un importa terminālis, kas atrodas neaizsalstošajā dziļūdens Ventspils brīvostā (Latvijas Republikā). Termināļa projektētā jauda ir 1 miljons tonnu gadā. Terminālim ir mūsdienīga, attīstīta infrastruktūra un iekārtas, kas ļauj palielināt amonjaka pārkraušanas apjomus līdz 1,5 miljoniem tonnu gadā. Dziļūdens piestātne, kuras darba iegrime ir 14,2 metri, atrodas aizsargātā ostas iekšējā akvatorijā, kas ļauj nepārtraukti apkalpot tankkuģus ar ietilpību līdz 115 tūkstošiem tonnu. Modernas amonjaka izliešanas estakādes ļauj apkalpot līdz 250 dzelzceļa cisternām diennaktī.

Uzņēmuma darbība un amonjaka termināļa tehniskā ekspluatācija atbilst piemērojamo Latvijas Republikas drošības un vides aizsardzību likumu un normatīvo aktu prasībām, kā arī attiecīgajiem starptautiskajiem noteikumiem un Starptautiskajam kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksam. Pēc neatkarīgu Eiropas ekspertu un attiecīgo Latvijas institūciju slēdziena, amonjaka termināļa „Ventamonjaks” tehniskais stāvoklis, ietekme uz vidi un drošības līmenis ir atzīts par atbilstošu jaunākajiem Eiropas standartiem.

AMONJAKA PIEŅEMŠANA / PAGAIDU UZGLABĀŠANA / IEKRAUŠANA

image_3.jpeg

Projektētā caurlaidspēja:
1 milj. tonnu gadā.

Faktiski sasniegtā caurlaidspēja:
1,3 milj. tonnu gadā.

NSRI apstiprinātā, reglamentētā caurlaidspēja:
1,5 milj. tonnu gadā.

Terminālis ir paredzēts:
 • sašķidrinātā amonjaka pieņemšanai no dzelzceļa cisternām un jūras kuģiem;
 • amonjaka pagaidu uzglabāšanai divos izotermiskajos rezervuāros ST-1; ST-2 –33 °С temperatūrā, maksimālais uzglabājamā amonjaka daudzums ir 54 381 t;
 • amonjaka iekraušanai jūras tankkuģos.
Tehnoloģiskais process paredz šādu darbību izpildi:
 • sašķidrinātā amonjaka izliešanu no dzelzceļa cisternām, izmantojot divas izliešanas estakādes ar 36 un 18 liešanas vietām (vienlaikus var izliet 54 cisternas);
 • sašķidrinātā amonjaka dzesēšanu;
 • sašķidrinātā amonjaka uzglabāšanu divos izotermiskajos rezervuāros ST-1; ST-2 –33 °С temperatūrā;
 • sašķidrinātā amonjaka pārliešanu no rezervuāriem gāzes pārvadāšanas tankkuģos, iekraušanas ātrums — līdz 1 200 t/h;
 • sašķidrinātā amonjaka pieņemšanu no tankkuģiem krasta izotermiskajos rezervuāros, izkraušanas ātrums — 400 t/h;
 • aukstā amonjaka cirkulāciju atbilstoši shēmai „rezervuāri → piestātne Nr. 36 → rezervuāri” periodā, kad nav kraušanai paredzētu kuģu;
 • avārijas un tehnoloģisko izmešu sadedzināšanu lāpveida iekārtā;
 • propāna maisījuma iztvaicēšanu un padevi lāpveida iekārtas degļiem;
 • uzglabāšanas cikla iekārtu autonomu apgādi ar elektroenerģiju no avārijas dīzeļģeneratora.

PAR MUMS

ventspils.jpg

SIA Ventamonjaks serviss ir dibināta 2006.gada nogalē, reorganizējot AS Ventamonjaks – ilggadēju šķidro ķīmisko un naftas produktu tranzītpakalpojumu sniedzēju Ventspils brīvostā.

SIA Ventamonjaks serviss sniedz plašu pakalpojumu klāstu vairākiem ostas termināļiem – attiecīgo produktu izliešanu un uzglabāšanu krasta rezervuāros, kravu partiju komplektēšanu un iekraušanu tankkuģos, kā arī nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu.

Uzņēmuma darbības kvalitāti attiecīgi vadības un vides pārvaldības jomā apliecina saņemtie ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 sertifikāti, kā arī Latvijas Jūras administrācijas sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma aizsardzības sistēmas atbilstību Starptautiskajam kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksam (ISPS code).

Uzņēmuma nepārtrauktais darbs ļauj apstrādāt līdz pat 250 dzelzceļa cisternām diennaktī un trīs dziļūdens piestātnēs apkalpot kuģus ar kravnesību līdz 60 000 tonnu.


stradnieks.jpg

SIA Ventamonjaks serviss strādā vairāk nekā 350 augsti kvalificēti darbinieki ar ilggadēju darba pieredzi, turklāt SIA Ventamonjaks serviss izmanto ES līdzekļus pastāvīgā savu darbinieku profesionālā apmācībā.

Ir daudz variantu ar Lorem Ipsum teksta fragmentiem, bet lielākajā daļā no tiem ir veikti dažāda veida labojumi, piemēram, humoristiski iespraudumi vai nejauši vārdi, kas pat aptuveni nav līdzīgi latīņu valodai. Ja jums ir nepieciešams Lorem Ipsum teksta fragments jums ir jābūt pārliecinātiem, ka tekstā nav nekā nepieņemama. Bez tam visi internetā esošie Lorem Ipsum ģeneratori, pārsvarā izmanto vienu un to pašu teksta fragmentu, kas tiek atkārtots, lai iegūtu vajadzīgo teksta daudzumu. Tas padara šeit piedāvāto ģeneratoru par pirmo precīzo Lorem Ipsum interneta ģeneratoru. Tas izmanto vārdnīcu ar vairāk kā 200 latīņu valodas vārdiem, kā arī vairākus teikumu struktūras veidošanas paraugus, kā rezultātā, iegūtais Lorem Ipsum ir teksta principiem atbilstošs, tajā nav rindkopas, kas atkārtojas, iestarpināti humoristiski vai neesoši vārdi.

Ir daudz variantu ar Lorem Ipsum teksta fragmentiem, bet lielākajā daļā no tiem ir veikti dažāda veida labojumi, piemēram, humoristiski iespraudumi vai nejauši vārdi, kas pat aptuveni nav līdzīgi latīņu valodai. Ja jums ir nepieciešams Lorem Ipsum teksta fragments jums ir jābūt pārliecinātiem, ka tekstā nav nekā nepieņemama. Bez tam visi internetā esošie Lorem Ipsum ģeneratori, pārsvarā izmanto vienu un to pašu teksta fragmentu, kas tiek atkārtots, lai iegūtu vajadzīgo teksta daudzumu. Tas padara šeit piedāvāto ģeneratoru par pirmo precīzo Lorem Ipsum interneta ģeneratoru. Tas izmanto vārdnīcu ar vairāk kā 200 latīņu valodas vārdiem, kā arī vairākus teikumu struktūras veidošanas paraugus, kā rezultātā, iegūtais Lorem Ipsum ir teksta principiem atbilstošs, tajā nav rindkopas, kas atkārtojas, iestarpināti humoristiski vai neesoši vārdi.

Ir daudz variantu ar Lorem Ipsum teksta fragmentiem, bet lielākajā daļā no tiem ir veikti dažāda veida labojumi, piemēram, humoristiski iespraudumi vai nejauši vārdi, kas pat aptuveni nav līdzīgi latīņu valodai. Ja jums ir nepieciešams Lorem Ipsum teksta fragments jums ir jābūt pārliecinātiem, ka tekstā nav nekā nepieņemama. Bez tam visi internetā esošie Lorem Ipsum ģeneratori, pārsvarā izmanto vienu un to pašu teksta fragmentu, kas tiek atkārtots, lai iegūtu vajadzīgo teksta daudzumu. Tas padara šeit piedāvāto ģeneratoru par pirmo precīzo Lorem Ipsum interneta ģeneratoru. Tas izmanto vārdnīcu ar vairāk kā 200 latīņu valodas vārdiem, kā arī vairākus teikumu struktūras veidošanas paraugus, kā rezultātā, iegūtais Lorem Ipsum ir teksta principiem atbilstošs, tajā nav rindkopas, kas atkārtojas, iestarpināti humoristiski vai neesoši vārdi.

APKALPOŠANA UN TEHNOLOĢISKO PROCESU NODROŠINĀŠANA

image_3.jpeg

Tehnoloģisko procesu nodrošināšana

Termināli apkalpo atbilstoši standartu ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 prasībām sertificētās SIA „Ventamonjaks serviss” speciālisti. Turklāt Latvijas Jūras administrācijas sertifikāts apstiprina termināļa aizsardzības sistēmas atbilstību Starptautiskajam kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksam.

iso-9001-v2.png iso-14001-v2.png

Apkārtējā vide

ventspils.jpg „Ventamonjaka” darbība atbilst starptautiskajām kvalitātes un drošības prasībām un ir vērsta uz termināļa darbības nodrošināšanu, visu iekārtu uzturēšanu pienācīgā tehniskā stāvoklī, to ekspluatāciju un renovāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām, „Ventamonjaka” darbība tiek īstenota saskaņā ar

- Ventspils brīvostas valdes izdoto atļauju komercdarbības veikšanai Ventspils brīvostā;
- Latvijas Valsts dzelzceļa administrācijas izdoto apliecību par dzelzceļa pievedceļu izmantošanu;
- reģionālās vides pārvaldes izdoto B kategorijas atļauju Nr. VE16IB0013 darbībai, kas noslogo vidi.

Pārskats par amonjaka pārkraušanas kompleksa „Ventamonjaks” drošību tiek regulāri aktualizēts un papildināts atbilstoši esošo risku aprēķiniem, kas tiek veikti saskaņā ar vismodernākajām metodikām.


stradnieks.jpg B kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi pastāvīgi kontrolē valsts uzraudzības iestādes. Katru gadu uzņēmums gatavo pārskatu par atļaujas izpildi un iesniedz to Ventspils reģionālajai vides pārvaldei.

Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem „Ventamonjaks” atbilst Seveso direktīvas kritērijiem. Seveso inspekcijas komisija katru gadu veic terminālī kompleksās pārbaudes, kurās piedalās Valsts vides dienesta Vides uzraudzības nodaļas inspektori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sevišķi bīstamu objektu rūpniecisko avāriju riska inspektori, Patērētāju tiesību aizsardzības centra inspektori, Valsts darba inspekcijas inspektori, Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļas speciālisti, Ventspils brīvostas vides aizsardzības inspektors un citas valsts iestāžu un pašpārvaldes organizāciju atbildīgās amatpersonas.

Šādu pārbaužu rezultāti tiek atspoguļoti kopīgajā inspekcijas ziņojumā par komplekso pārbaudi un tam pievienotajos atsevišķu dienestu pārbaudes aktos. 

Terminālis ir sertificēts atbilstoši ISO 14001: 2015 prasībām

iso-14001-v2.png