О КОМПАНИИ

Крупнейший на Балтийском море терминал по экспорту-импорту жидкого аммиака. Расположен в глубоководном незамерзающем Свободном порту Вентспилс (Латвийская Республика). Терминал располагает современной развитой инфраструктурой и оборудованием, что позволяет соответствовать самым высоким европейским стандартам.

ПОДРОБНЕЕ

Мощность терминала - более 1 млн тонн в год

УСЛУГИ

ПРИЕМ АММИАКА
ПОДРОБНЕЕ
ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
ОТГРУЗКА АММИАКА

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Деятельность «Ventamonjaks» отвечает международным требованиям по качеству и безопасности.

ПОДРОБНЕЕ

В полном соответствии с разрешением категории В на деятельность, наносящую нагрузку на экологию №. VE16IB0013

SIA Ventamonjaks
Ул. Дзинтару 66, Вентспилс, LV-3602, Латвия
Тел.: + 371 636 60902

Эл.почта : office@ventamonjaks.lv

О КОМПАНИИ

image_3.jpeg

Терминал «Ventamonjaks» (Вентамоньякс) – крупнейший на Балтийском море терминал по экспорту-импорту жидкого аммиака. Расположен в глубоководном незамерзающем Свободном порту Вентспилс (Латвийская Республика). Терминал построен по проекту американской компании Oxidental Petroleum corporation и введен в эксплуатацию в 1977 году. Проектная мощность терминала 1 млн. тонн в год. Терминал располагает современной развитой инфраструктурой и оборудованием, позволяющими увеличить объемы перегрузки аммиака до 1,5 млн. тонн в год. Глубоководный причал с рабочей осадкой 14,2 м расположен в защищенной внутренней акватории порта, что позволяет производить непрерывную обработку танкеров грузоподъемностью до 115 000 тонн. Высокотехнологичные эстакады слива аммиака позволяют обрабатывать до 250 железнодорожных цистерн в сутки.

Деятельность компании и техническая эксплуатация аммиачного терминала осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативов Латвийской Республики в области безопасности и защиты окружающей среды, а также соответствующих международных правил и Кодекса по охране судов и портового оборудования. По заключению независимых европейских экспертов и соответствующих государственных органов Латвии аммиачный терминал «Ventamonjaks» по техническому состоянию, влиянию на окружающую среду и уровню безопасности признан соответствующим современным европейским стандартам.

ПРИЕМ АММИАКА / ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ / ОТГРУЗКА АММИАКА

image_3.jpeg

Проектная пропускная способность:
1 млн т/год.

Фактически достигнутая пропускная способность:
1,3 млн т/год.

НИАП регламентная пропускная способность:
1,5 млн т/год.

Терминал предназначен для:
 • приема сжиженного аммиака из железнодорожных цистерн и морских судов;
 • временного хранения аммиака в двух изотермических резервуарах ST-1; ST-2 при температуре минус 33оС. Максимальное количество хранимого аммиака 54 381 т;
 • отгрузки аммиака в морские танкеры.
Технологический процесс предусматривает выполнение следующих операций:
 • слив сжиженного аммиака из железнодорожных цистерн на двух эстакадах слива с 36 и 18 точками слива (одновременная постановка 54 цистерн);
 • охлаждение сжиженного аммиака;
 • хранение сжиженного аммиака в двух изотермических резервуарах ST-1; ST-2 при температуре минус 33оС.
 • налив сжиженного аммиака из резервуаров в танкеры-газовозы, cкорость погрузки – до 1200 т/час;
 • прием сжиженного аммиака из танкеров в береговые изотермические резервуары, скорость выгрузки 400 т/ час;
 • циркуляция холодного аммиака по схеме резервуары→ причал №36→резервуары в период отсутствия судов на погрузке;
 • сжигание аварийных и технологических выбросов на факельной установке;
 • испарение и подача пропановой смеси на горелки факельной установки.
 • автономное обеспечение электроэнергией оборудования цикла хранения от аварийного дизель-генератора.

PAR MUMS

ventspils.jpg

SIA Ventamonjaks serviss ir dibināta 2006.gada nogalē, reorganizējot AS Ventamonjaks – ilggadēju šķidro ķīmisko un naftas produktu tranzītpakalpojumu sniedzēju Ventspils brīvostā.

SIA Ventamonjaks serviss sniedz plašu pakalpojumu klāstu vairākiem ostas termināļiem – attiecīgo produktu izliešanu un uzglabāšanu krasta rezervuāros, kravu partiju komplektēšanu un iekraušanu tankkuģos, kā arī nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu.

Uzņēmuma darbības kvalitāti attiecīgi vadības un vides pārvaldības jomā apliecina saņemtie ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 sertifikāti, kā arī Latvijas Jūras administrācijas sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma aizsardzības sistēmas atbilstību Starptautiskajam kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksam (ISPS code).

Uzņēmuma nepārtrauktais darbs ļauj apstrādāt līdz pat 250 dzelzceļa cisternām diennaktī un trīs dziļūdens piestātnēs apkalpot kuģus ar kravnesību līdz 60 000 tonnu.


stradnieks.jpg

SIA Ventamonjaks serviss strādā vairāk nekā 350 augsti kvalificēti darbinieki ar ilggadēju darba pieredzi, turklāt SIA Ventamonjaks serviss izmanto ES līdzekļus pastāvīgā savu darbinieku profesionālā apmācībā.

Ir daudz variantu ar Lorem Ipsum teksta fragmentiem, bet lielākajā daļā no tiem ir veikti dažāda veida labojumi, piemēram, humoristiski iespraudumi vai nejauši vārdi, kas pat aptuveni nav līdzīgi latīņu valodai. Ja jums ir nepieciešams Lorem Ipsum teksta fragments jums ir jābūt pārliecinātiem, ka tekstā nav nekā nepieņemama. Bez tam visi internetā esošie Lorem Ipsum ģeneratori, pārsvarā izmanto vienu un to pašu teksta fragmentu, kas tiek atkārtots, lai iegūtu vajadzīgo teksta daudzumu. Tas padara šeit piedāvāto ģeneratoru par pirmo precīzo Lorem Ipsum interneta ģeneratoru. Tas izmanto vārdnīcu ar vairāk kā 200 latīņu valodas vārdiem, kā arī vairākus teikumu struktūras veidošanas paraugus, kā rezultātā, iegūtais Lorem Ipsum ir teksta principiem atbilstošs, tajā nav rindkopas, kas atkārtojas, iestarpināti humoristiski vai neesoši vārdi.

Ir daudz variantu ar Lorem Ipsum teksta fragmentiem, bet lielākajā daļā no tiem ir veikti dažāda veida labojumi, piemēram, humoristiski iespraudumi vai nejauši vārdi, kas pat aptuveni nav līdzīgi latīņu valodai. Ja jums ir nepieciešams Lorem Ipsum teksta fragments jums ir jābūt pārliecinātiem, ka tekstā nav nekā nepieņemama. Bez tam visi internetā esošie Lorem Ipsum ģeneratori, pārsvarā izmanto vienu un to pašu teksta fragmentu, kas tiek atkārtots, lai iegūtu vajadzīgo teksta daudzumu. Tas padara šeit piedāvāto ģeneratoru par pirmo precīzo Lorem Ipsum interneta ģeneratoru. Tas izmanto vārdnīcu ar vairāk kā 200 latīņu valodas vārdiem, kā arī vairākus teikumu struktūras veidošanas paraugus, kā rezultātā, iegūtais Lorem Ipsum ir teksta principiem atbilstošs, tajā nav rindkopas, kas atkārtojas, iestarpināti humoristiski vai neesoši vārdi.

Ir daudz variantu ar Lorem Ipsum teksta fragmentiem, bet lielākajā daļā no tiem ir veikti dažāda veida labojumi, piemēram, humoristiski iespraudumi vai nejauši vārdi, kas pat aptuveni nav līdzīgi latīņu valodai. Ja jums ir nepieciešams Lorem Ipsum teksta fragments jums ir jābūt pārliecinātiem, ka tekstā nav nekā nepieņemama. Bez tam visi internetā esošie Lorem Ipsum ģeneratori, pārsvarā izmanto vienu un to pašu teksta fragmentu, kas tiek atkārtots, lai iegūtu vajadzīgo teksta daudzumu. Tas padara šeit piedāvāto ģeneratoru par pirmo precīzo Lorem Ipsum interneta ģeneratoru. Tas izmanto vārdnīcu ar vairāk kā 200 latīņu valodas vārdiem, kā arī vairākus teikumu struktūras veidošanas paraugus, kā rezultātā, iegūtais Lorem Ipsum ir teksta principiem atbilstošs, tajā nav rindkopas, kas atkārtojas, iestarpināti humoristiski vai neesoši vārdi.

ОБСЛУЖИВАЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

image_3.jpeg

Обеспечение технологических процессов

Обслуживание терминала осуществляют специалисты предприятия ООО Ventamonjaks serviss, сертифицированного согласно требованиям ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Кроме того, сертификат Латвийской морской администрации подтверждает соответствие системы охраны терминала Международному кодексу по охране судов и портового оборудования.

iso-9001-v2.png iso-14001-v2.png

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ventspils.jpg Деятельность «Ventamonjaks» отвечает международным требованиям по качеству и безопасности, и направлена на обеспечение работы терминала, поддержание в надлежащем техническом состоянии всего оборудования, его эксплуатацию и реновацию в соответствии с требованиями действующих нормативов.
Исходя из требований законодательства Латвийской Республики, деятельность «Ventamonjaks» осуществляется в соответствии с:

- Разрешением на ведение коммерческой деятельности в Вентспилсском свободном порту, выданным Правлением Вентспилсского свободного порта;
- Удостоверением об использовании подъездных железнодорожных путей, выданным латвийской Государственной железнодорожной администрацией;
- Разрешением категории В на деятельность, наносящую нагрузку на экологию №. VE16IB0013, выданным Региональным управлением среды;

Отчет по безопасности комплекса перегрузки аммиака «Ventamonjaks» регулярно актуализируется и пополняется в соответствии с расчетами существующих рисков, выполняемыми по самым современным методикам.


stradnieks.jpg Все условия разрешения категории B выполняются в полном объеме, что постоянно контролируется государственными надзорными органами. Ежегодно предприятие готовит отчет о выполнении разрешения и предоставляет его в Вентспилское региональное управление окружающей среды.

Согласно законодательным актам Латвийской республики, «Ventamonjaks» соответствует критериям директивы SEVESO. Инспекционная комиссия SEVESO каждый год проводит на терминале комплексные проверки, в которых участвуют инспектора отдела по надзору Государственной службы среды, инспектора по особо опасным объектам с риском производственных аварий Государственной пожарно-спасательной службы, инспектора Центра защиты прав потребителей, инспектора Государственной инспекции по труду, специалисты отдела охраны среды Вентспилской городской думы, инспектор по охране среды Вентспилского свободного порта и прочие ответственные должностные лица государственных органов и самоуправляемых организаций.

Результаты таких проверок отражаются в Общем инспекционном рапорте о комплексной проверке и приложенных к нему актах проверки отдельных служб. 

Терминал сертифицирован в соответствии с требованиями ISO 14001: 2015

iso-14001-v2.png